Friday, 18 November 2011

PENGURUSAN BARU TINGKATAN 6


PENGURUSAN BARU TINGKATAN 6

PUNCA KUASA : GARIS PANDUAN PENGURUSAN TINGKATAN 6  
KP (BS –MEN) 303/01/03/(02) – Bertarikh : 10 APRIL 2009

LATAR BELAKANG 
  Tingkatan 6 telah mula beroperasi di sekolah- sekolah menengah harian bantuan penuh kerajaan lebih daripada 50 tahun dahulu.
    Jumlah  waktu mengajar guru Tingkatan 6  lebih kurang sama dengan guru lain, iaitu  24 – 28 waktu seminggu walaupun kompleksiti dan skop mata pelajaran tingkatan 6 lebih luas.
  Waktu belajar, perabot, pakaian seragam dan hampir segala aktiviti Tingkatan 6 adalah sama seperti tingkatan-tingkatan lain dan ini mengurangkan impak Tingkatan 6 sebagai laluan perdana ke IPT.

USAHA MEMPERKASA : PERUBAHAN YANG PERLU DIBUAT
MENAIKTARAF GURU TINGKATAN 6 – PERJAWATAN DAN NAIK PANGKAT.

USAHA MENGEKALKAN KELAS/MENAMBAHKAN BILANGAN PELAJAR – PERJAWATAN HILANG JIKA PELAJAR BERKURANGAN.

PEMBANGUNAN LOGISTIK – BILIK KULIAH/TUTORIAL, BILIK DARJAH DAN PRASARANA KONDUSIF, KEMUDAHAN AKSES INTERNET, PERPUSTAKAAN SENDIRI DLL

KAEDAH P & P – KULIAH & TUTORIAL, R&D, KOLOKIUM, BENGKEL,WACANA DLL.
PERSONALITI GROOMING – PAKAIAN, KETERAMPILAN, KEMENJADIAN, SIKAP, TINGKAHLAKU/DISIPLIN DLL

LAYANAN TERHADAP PELAJAR TINGKATAN 6 – JANGAN SAMAKAN DENGAN PELAJAR LAIN. ADA UNSUR PRIVASI DAN PENGHORMATAN.

TANGGUNGJAWAB KPD PELAJAR TINGKATAN 6 – TANGGUNGJAWAB GURU + PENSYARAH.
PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU – SENTIASA MEMPERBAIKI KUALITI P&P DAN HUBUNGAN DENGAN PELAJAR : “Tegas tetapi lembut, Lembut tetapi tegas”.

PENINGKATAN KUALITI DIRI – SENTIASA PERBAIKI DIRI UNTUK MENJADI AHLI AKADEMIK YANG BERJAYA : KUASAI PELBAGAI DISIPLIN ILMU SEPERTI ICT, MOTIVASI, PENGURUSAN, PENULISAN, R&D DAN JUGA ILMU DALAM BIDANG MASING-MASING.

AKTIVITI YG DIBERIKAN KPD PELAJAR TINGKATAN 6 – KE ARAH MEMBINA BAKAT DAN KEPIMPINAN (LEADERSHIP)

WAKTU BEKERJA – OFFICE HOURS ( BALIK PUKUL 4.00 PETANG) BAGI GURU TINGKATAN 6 YANG DILANTIK DAN JUGA PELAJAR 6 RENDAH 2009.

PENGURUSAN BARU MULAI 2009
          Suasana pengurusan tingkatan enam yang berpandukan kepada sukatan peperiksaan telah dikaji semula dan hasilnya mulai tahun 2009 keseluruhan pengurusan tingkatan enam telah distruktur semula.
          Satu garis panduan baru telah dikeluarkan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian yang mana ianya meliputi tugas dan tanggungjawab guru penolong kanan tingkatan enam, guru akademik, guru kokurikulum dan guru amali.
          Pelaksanaan garis panduan yang baru ini akan dikuatkuasakan mulai 11 Mei 2009 dan semua guru-guru yang telah dilantik perlu mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan.

PENGURUSAN BARU - perlu dilaksanakan di semua sekolah yang 
mempunyai  kelas tingkatan 6. 

     i.     Pengurusan pelajar tingkatan 6 diasingkan daripada pengurusan tingkatan  1 – 5.  
  ii.  GPK tingkatan 6 akan menguruskan semua urusan iaitu
     pentadbiran, kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal pelajar.
iii. Bidang tugas guru akademik terbahagi kepada dua bahagian
     iaitu interaksi dengan pelajar (contact hours) dan tanpa
     interaksi dengan pelajar
iv.Guru dikehendaki menyediakan 4 jenis folio iaitu:
 •  Pengajaran dan pembelajaran
 •  Penyelidikan
 •  Penilaian dan Pentaksiran
 •  Kokurikulum
 v.  Guru kokurikulum adalah penyelaras kokurikulum pelajar
vi.  Sekolah hanya boleh menawarkan pakej mata pelajaran yang 
       bersesuaian dengan kelayakan akademik dan opsyen guru 
       akademik. Pilihan pakej mata pelajaran yang  
       ditawarkan tidak boleh ditentukan tanpa mengambil kira
       kelayakan dan opsyen guru.
vii. Bilangan pelajar dalam satu kelas yang akan menggunakan
       sepenuhnya guru yang diperuntukan dengan optimum adalah
       antara 15 hingga 30 orang.  Jika kurang daripada 15 orang,
       kelas tidak boleh diteruskan.

 v.  Guru kokurikulum adalah penyelaras kokurikulum pelajar
vi.  Sekolah hanya boleh menawarkan pakej mata pelajaran yang 
       bersesuaian dengan kelayakan akademik dan opsyen guru 
       akademik. Pilihan pakej mata pelajaran yang  
       ditawarkan tidak boleh ditentukan tanpa mengambil kira
       kelayakan dan opsyen guru.
vii. Bilangan pelajar dalam satu kelas yang akan menggunakan
       sepenuhnya guru yang diperuntukan dengan optimum adalah
       antara 15 hingga 30 orang.  Jika kurang daripada 15 orang,
       kelas tidak boleh diteruskan.
viii.Kokurikulum - Aktiviti kokurikulum yang akan  ditawarkan untuk pelajar Tingkatan 6 adalah aktiviti yang boleh membentuk ciri kepimpinan dan ketrampilan pelajar tersebut.  Aktiviti kokurikulum adalah bermatlamat untuk mendidik seseorang individu secara menyeluruh dan berupaya memikul tanggungjawab sebagai ahli masyarakat yang penyayang. Cth : produksi teater, muzikal, pengurusan sukan dan perkhidmatan komuniti.
               
            Guru akademik DG52 dan DG48 mestilah memegang jawatan khas pengurusan bagi membantu guru penolong kanan dalam pengurusan pentadbiran dan hal ehwal ’pelajar ting 6’.  Jawatan yang harus disandang oleh guru akademik DG52 dan DG48 di mana yang sesuai, adalah :
                                a.            Ketua bidang/Unit Matapelajaran
                                b.            AJK Majlis Kurikulum Sekolah.
                                c.             Setiausaha peperiksaan
                                d.            Ketua penyelidik bagi ’tracer
                               study’


PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 • Bilangan waktu mengajar bagi semua matapelajaran termasuk MUET adalah 8 waktu (40 minit setiap waktu).
 • Jumlah waktu mengajar keseluruhan (kuliah + tutorial) bagi satu matapelajaran tidak boleh kurang daripada 320 minit seminggu.
 • Bilangan waktu mengajar bagi guru akademik tingkatan 6 ialah : Minimun 16 waktu dan Maksimun 24 Waktu.
 • Bilangan waktu mengajar bagi GPK Tingkatan 6 ialah Maksimun : 8 waktu seminggu.
 • Bilangan waktu mengajar bagi Guru KO-KO tingkatan 6 ialah : Maksimun 16 waktu
 • Jumlah waktu mengajar guru tingkatan 6 dipenuhi dahulu dengan matapelajaran tingkatan 6 sehingga mencapai tahap maksimun (24 waktu) seboleh mungkin.
                    ATAU
 • Jumlah minimun untuk matapelajaran tingkatan 6 sebanyak 16 waktu dan baki waktu boleh dipenuhi dengan mengajar tingkatan  1 hingga 5 (jika perlu).
 • Bidang tugas guru akademik terbahagi kepada 2 :  iaitu interaksi dengan pelajar dan tanpa interaksi dengan pelajar (Lihat Jadual di sebelah)

Folio Pengajaran dan Pembelajaran
Butiran diri
Jadual waktu peribadi
Jadual waktu kelas
Sukatan pelajaran
Perancangan pengajaran setiap semester
Perancangan pengajaran harian.
Bahan cetakan dan edaran yang digunakan dalam kelas
Nama murid bagi kelas yang diajar.
Biodata murid bagi guru kelas
Lampiran

Folio Penyelidikan
Jadual Waktu Peribadi
Jadual Waktu Kelas
Garis panduan penyelidikan
Perancangan penyeledikan tahunan
Pelan tindakan (Carta Gantt) pelaksanaan penyelidikan murid
Jadual konsultasi dengan murid
Laporan konsultasi dengan kumpulan murid.
Perancangan pembentangan murid/kolokium untuk diberi penilaian.
Bahan-bahan rujukan penyelidikan yang diperolehi.
Jadual perancangan penyelidikan murid meliputi perjumpaan, perbincangan dan minit curai setiap perjumpaan.
Borang pengesahan penghantaran hasil penyelidikan
Rekod Kerja Mingguan
Bukti pembentangan dalam kolokium di peringkat sekolah/Daerah/Negeri/Antarabangsa
Senarai semak proses penyelidikan dilaksanakan.
Lampiran

Folio Penilaian dan Taksiran
Jadual Waktu Peribadi
Perancangan penilaian tahunan
Analisis Ujian dan Peperiksaan
Jadual penggubal soalan sepanjang tahun
Jadual Spesifikasi Ujian/Item (JSU/JSI)
Soalan latihan/ujian/kuiz/peperiksaan
Skema permarkahan ujian/peperiksaan
Senarai nama murid  yang diajar dan markah yang kemas kini
Borang markah/penilaian tugasan murid.
Lampiran

Folio Kokurikulum
Surat lantikan sebagai penasihat aktiviti kokurikulum
Jadual aktiviti kokurikulum tingkatan enam
Senarai nama murid di bawah seliaan.
Perancangan Strategik aktiviti kokurikulum yang dipegang.
Laporan aktiviti kokurikulum yang telah dijalankan.
Laporan Program Khidmat Masyarakat yang diselia.
Rekod pencapaian murid di bawah seliaan.
Rekod anugerah khas murid dari aspek kepimpinan (jika ada).
Lampiran

GURU AMALI TINGKATAN 6 (Sains, PSV, Komputer)
Senarai tugas dan tanggungjawab guru amali tingkatan 6 adalah sama seperti guru akademik tingkatan
Jika terdapat hanya seorang sahaja guru amali sains, PSV dan komputer maka guru tersebut bertanggungjawab dalam pengurusan makmal sains, bengkel PSV (bilik seni) dan makmal komputer.
Jika terdapat lebih daripada seorang guru amali sains, PSV dan pengkomputeran maka salah seorang mestilah dipilih sebagai penyelaras makmal dan bilik berkenaan.

GURU KO KURIKULUM TINGKATAN 6
Senarai tugas dan tanggungjawab sama seperti guru akademik tingkatan 6.
Jika terdapat hanya seorang guru ko kurikulum, maka guru tersebut akan menjadi penyelaras ko kurikulum tingkatan 6. Jika terdapat lebih maka salah seorangnya mestilah dipilih sebagai penyelaras.
Senarai tugas penyelaras ko kurikulum adalah seperti berikut:
       a)     Merancang dan menyelaras jadual tugas ko kurikulum bagi guru tingkatan 6.
                b)     Merancang dan menyelaras aktiviti ko kurikulum pelajar tingkatan 6.
                c)     Menyelaras markah 10% ko kurikulum dan menyimpan rekod.

KO KURIKULUM TINGKATAN 6
Pelajar dilatih untuk berdikari melaksanakan aktiviti yang mengandungi unsur perancangan, penyelarasan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti di peringkat sekolah. Tiga komponen ini diambil kira dalam pemarkahan pelajar tersebut.
Unsur khidmat masyarakat perlu diterapkan dalam semua aktiviti ko kurikulum tingkatan 6. Khidmat masyarakat ini boleh dilaksana dengan agensi luar ataupun khidmat kepada komuniti sekolah dan masyarakat setempat. Aktiviti ini harus dirancang dan dikendalikan oleh pelajar dengan pengawasan guru.

Pelajar dikehendaki melaksanakan projek kumpulan bagi membantu komuniti sekeliling atau sekolah. Perlu ada individu/kumpulan sasaran dan bantuan atau khidmat yang ingin dilaksanakan dalam bentuk kertas konsep untuk kelulusan pihak sekolah. Projek ini mesti berakhir dengan penyelesaian kepada masalah yang dikenalpasti.

KEMAHIRAN DLM KO KURIKULUM

1.     Oral/spoken communication skills
2.     Written skills
3.     Honesty
4.     Teamwork
5.     Self-motivation
6.     Work ethic
7.     Critical thinking
8.     Risk-taking skills
9.     Flexibility
10.     Leadership skills
11.     Interpersonal skills
12.     Work under pressure
13.     Questions skills

1 comment :

 1. untuk mengajar tingkatan 6, adakah ada tawaran atau perlu memohon

  ReplyDelete