Sunday, 27 November 2011

FORMAT PELAPORAN KURSUS PENINGKATAN GURU TINGKATAN ENAM

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME
GURU-GURU TINGKATAN ENAM 2011
SEKOLAH : _________________________________________     

1.    Tarikh                                          :
2.    Hari                                              :          
3.    Tempat                                        :
4.    Anjuran                                       :
5.    Pegawai Perasmi/Jawatan    :
6.    Pegawai Penyelaras/Jawatan:
7.    Urus setia                                   :
8.    Kehadiran                                  :
Peserta
Pegawai / Penceramah / Fasilitator / Urus Setia
L
P
KPM
JPN
PPD
SEK
BPG


Sebenar

Unjuran

Peratus


Senarai nama peserta / pegawai / penceramah / fasilitator / urus setia hendaklah dilampirkan bersama-sama dengan laporan ini. Contoh format borang seperti lampiran A yang di lampirkan.


9.    Tujuan Program/ Kursus:

          i.             
        ii.     
       iii.             
       iv.     10. Pengisian Program :

10.1.             Slot Pertama

Penceramah -
Tajuk        :          
Tarikh       :          
Masa        :          


Ringkasan perincian perjalanan slot pertama & penerangan modul


10.2.             Slot Kedua

Penceramah -
Tajuk        :          
Tarikh       :          
Masa        :          

Ringkasan perincian perjalanan slot kedua & penerangan modul


10.3.             Slot Ketiga

Penceramah -

Tajuk        :          
Tarikh       :          
Masa        :          

Ringkasan perincian perjalanan slot ketiga & penerangan modul
11. Butiran Laporan:

11.1     Rumusan Dapatan Borang Yang Digunakan :
                 

9.1.1
Analisis penilaian keberkesanan kursus :
-       Sila lampirkan dapatan analisis penilaian yang diperolehi. 11.2    Isu Berbangkit :

                 
11.2.1
Tempat Program/Kursus
a.     
b.     
c.     

11.2.2
Kekuatan Program
a.     
b.     
c.     

11.2.3
Kelemahan Program
a.     
b.     
c.     


12. Gambar-gambar Program/Kursus:

Letak gambar sekurang-kurangnya 6 keping


13. Bahan-bahan yang digunakan ketika Kursus :

a.       
b.       


14. Hal-hal lain:       

a.       
b.       
c.       


Tandatangan Pegawai Penyelia


………………………………………..
           

Nama: _______________________

           
Tarikh:  ______________________


DAERAH MATA PELAJARAN DIAJAR NO. HP

               

               

       
     

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

       
     

               

               

               

               

               

               

               

     
       

               

               

   
         

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

No comments :

Post a Comment