Sunday, 13 November 2011

FOLIO GANTIKAN BUKU REKOD MENGAJAR

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN TINGKATAN ENAM

A. Semua aktiviti Guru Tingkatan 6 perlu dimasukkan dalam jadual waktu persekolahan. Setiap orang Guru Tingkatan 6 termasuklah Guru Penolong Kanan Tingkatan 6 hendaklah menyediakan empat jenis folio bagi tujuan pemantauan.
Folio-folio tersebut adalah :
i)Pengajaran dan pembelajaran
ii)Penyelidikan
iii)Penilaian dan taksiran iv)Kokurikulum

B.Kandungan folio guru tingkatan 6 harus dikendali dan diurus dengan memastikan komponen bagi setiap folio lengkap dan kemaskini. Komponen bagi setiap folio adalah seperti yang tersenarai di bawah:

1. Folio Pengajaran dan Pembelajaran Komponen folio P & P adalah seperti berikut:
 • Butiran Diri
 • Jadual waktu peribadi
 • Jadual waktu kelas
 •  Sukatan Pelajaran
 •  Perancangan pengajaran setiap semester 
 • Perancangan pengajaran mingguan
 •  Perancangan pengajaran harian
 • Bahan cetakan yang digunakan dalam kelas
 • Nama pelajar bagi kelas yang diajar
 • Biodata pelajar (bagi guru kelas)
 • Refleksi harian 
2. Folio Penyelidikan
 • Jadual Waktu Peribadi
 • Jadual Waktu Kelas 
 • Garis panduan penyelidikan
 •  Perancangan penyeledikan tahunan
 • Pelan tindakan (Carta Gantt) pelaksanaan penyelidikan murid
 •  Jadual konsultasi dengan murid
 • Laporan konsultasi dengan kumpulan murid.
 • Perancangan pembentangan murid/kolokium untuk diberi penilaian.
 • Bahan-bahan rujukan penyelidikan yang diperolehi.
 •  Jadual perancangan penyelidikan murid meliputi perjumpaan, perbincangan dan minit curai setiap perjumpaan.
 •  Borang pengesahan penghantaran hasil penyelidikan
 •  Rekod Kerja Mingguan
 • Bukti pembentangan dalam kolokium di peringkat sekolah/Daerah/Negeri/Antarabangsa
 • Senarai semak proses penyelidikan dilaksanakan.
 •  Lampiran
3. Folio Penilaian dan Taksiran
 • Jadual Waktu Peribadi
 • Perancangan penilaian tahunan
 • Analisis Ujian dan Peperiksaan
 • Jadual penggubal soalan sepanjang tahun
 • Jadual Spesifikasi Ujian/Item (JSU/JSI)
 • Soalan latihan/ujian/kuiz/peperiksaan
 • Skema permarkahan ujian/peperiksaan
 • Senarai nama murid  yang diajar dan markah yang kemas kini
 • Borang markah/penilaian tugasan murid.
 • Lampira
4. Folio Kokurikulum
 • Surat lantikan sebagai penasihat aktiviti kokurikulum
 • Jadual aktiviti kokurikulum tingkatan enam
 • Senarai nama murid di bawah seliaan.
 • Perancangan Strategik aktiviti kokurikulum yang dipegang.
 • Laporan aktiviti kokurikulum yang telah dijalankan.
 • Laporan Program Khidmat Masyarakat yang diselia.
 • Rekod pencapaian murid di bawah seliaan.
 • Rekod anugerah khas murid dari aspek kepimpinan (jika ada).
 • Lampiran

  No comments :

  Post a Comment