Monday, 19 March 2012

MESYUARAT PENGURUSAN & AKADEMIK TINGKATAN ENAM

19-21 Mac 2012 bertempat di BTPN Shah Alam telah diadakan Mesyuarat Pengurusan dan Akademik Tingkatan Enam. Tujuan mesyuarat untuk menyelaraskan beberapa perkara antaranya:

1. Bidang Pengurusan :
1.1   Taklimat SMART6
1.2   Kemaskini Data SMM
1.3   Penetapan Sekolah Saluran dan Sekolah Pusat
1.4   Garis Panduan Kemasukan Murid ke Tingkatan Enam
        Bawah 2012
1.5   Surat Tawaran Kemasukan Murid Secara  "Online"
1.6   Kemaskini Data Guru dan Murid
1.7   Isu-isu Tingkatan Enam

2. Bidang Akademik
2.1   Takilimat  SMART6
2.2   Pembentangan Keputusan STPM Peringkat Nasional
2.3   Penetapan Sasaran STPM Mengikut Mata Pelajaran/
        Keseluruhan Bagi Tahun 2012
2.4   Pelaporan JPN Bagi PGNK dan Mata Pelajaran
        Menurun/Meningkat & Program Intervensi
                                                      2.5   Isu-isu Tingkatan Enam
Puan Norchahaya Abd Ghani dan Encik Selamon Haji Khosrin mewakili Bahagian Pengurusan Sekolah Harian bersama pegawai-pewai dari Bahagian-bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia dan pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri telah menjayakan mesyuarat ini.
Hasil daripada  mesyuarat ini akan memberi penambahbaikan dan kelancaran pengurusan Tingkatan Enam dalam era tranformasi sistem STPM Terminal ke STPM Baru.
No comments :

Post a Comment